Än susar skogen – Emil Jensen och Naturskyddsföreningen

Emil Jensen hade konsert på Fridhem i Svalöv den 31 juli och Svalövskretsen deltog och ordnade trädet.

I samband med sommarens cykelturné “Än susar skogen” planterar Emil Jensen ett vårdträd tillsammans med publiken och arrangören  som en manifestation för miljön och hållbarheten. Detta projekt är ett samarbete mellan artisten Emil Jensen, Naturskyddsföreningen och  scenkonstnären Siri Bengtén .
Dessutom har Naturskyddsföreningen producerat ett utställningsmaterial, ”eventkit”, som vi hade möjlighet att visa upp.

Det träd vi valde som vårdträd var en vårtbjörk, framtagen vid Ekebo -Skogforsk två km norr om Svalöv. Här har man sedan 1980-talet förädlat björk för att få fram ett träd som växer bättre och har bättre kvalitet än den naturligt föryngrade björken. Fridhems björk är 6:e generationen, benämnd Ekebo 6.
Ett starkt växande träd med goda kvalitetsegenskaper och anpassat för det lokala klimatet, skall få fler skogsägare att välja björk till sina föryngringar. Ett sätt att öka lövandelen och därmed mångfalden.

Trädplantering med Emil

Minnesord

Henrik Johansson, vår mångårige vice ordförande och kassör, har lämnat oss.

Otaliga var de exkursioner han har lett för vår förening. Hans kontaktnät bland botanister och ornitologer var stort och därför ledde han oss alltid till de bästa lokalerna, oavsett om det var till Öland, Gotland, Småland, Öster- och Västergötland, Danmark eller Skåne.

Henrik hade ett encyklopediskt brett kunnande och ett oöverträffat minne.
Hans kunskaper rörde inte bara botanik och fåglar, utan samhället i stort.

Henriks naturintresse började tidigt och det var inte sällan man hörde honom säga ”när jag inventerade här på 50 och 60 talet så växte här… eller så fanns den fågeln här”. Speciellt om man var i hans hemtrakter kring Ystad. Detta gav perspektiv på art- och landskapsförändringar.

Henrik tyckte om att dela med sig av sina kunskaper både muntligen och skriftligen.
Han har inventerat växter för flera landskapsfloror och var verksam vid utgivningen av Floran i Skåne både som en av redaktörerna och som ordförande i Lunds Botaniska Förening. Han har också skrivit många artiklar i vår tidning Söderåsbladet.

Vi saknar honom som en kunnig omtänksam vän.

För Naturskyddsföreningen i Svalöv
Styrelsen

 

Rapporter

I meny raden finns det nu en rubrik som heter rapporter.
Här lägger vi ut sammanställningar, intressanta artiklar mm.
Vi har börjat med fåglarna i Svalövs kommun 2020 och en sammanställning av fågelobservationer under 2013-2019.
Dessutom en artikel om Duvan i vår kultur

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Svalöv.

Alla naturintresserade, oberoende av ålder och kunskap, är hjärtligt välkomna på våra utfärder och innekvällar. Föreningens aktiviteter hittar ni under fliken Program Vi vill gärna att ni anmäler er till exkursionerna. Ibland kan vädret vara sådant att vi ställer in. Då måste vi kunna nå er. Glöm inte att ta med ”fikakorgen”.

Som medlem i Naturskyddsföreningen är du oavsett var du bor och var du är medlem välkommen på alla aktiviteter i föreningen. Med andra ord kan du som bor i Svalöv komma på grannkretsarnas, riksföreningens och länsförbundets aktiviteter också.
Naturligtvis är du välkommen på våra aktiviteter även om du inte är medlem i Naturskyddsföreningen.

Vi ger ut ett medlemsblad som heter Storspoven efter Svalövs kommunfågel.

Storspoven

Storspoven
det nya medlemsbladet för Naturskyddsföreningen i Svalöv

2020

Det enklare medlemsbladet Storspoven har nu krympt ytterligare och blivit ett programblad.

Historia

2016

beslöt vi  skapa ett nytt, enklare medlemsblad, Storspoven, för föreningen. Det innehöll vårt program, föreningsnytt och en del mindre artiklar och notiser.

Att samarbetet med den gemensamma tidningen Söderåsbladet upphörde 2015, berodde för vår del på att det blev alltför tungt att hitta material och skriva artiklar. När redaktören Roland Lyhagen, som stod för flertalet artiklar för vår förening och hela tidningens layout, hoppade av, samtidigt som portot fördubblades var saken klar. Efter 22 år går vi skilda vägar med var sitt medlemsblad.

Sedan 1993,

alltså i 22 år, har vi tillsammans med Naturskyddsföreningen Söderåsen gett ut en gemensam medlemstidning.
Innehållet har varit mycket varierande, allt från naturessäer, faktaspäckade artiklar om olika områden och företeelser inom upptagningsområdet till debattartiklar om företeelser i samhället. Dessutom har tidningen innehållit föreningarnas program.
Men allt har ett slut.
Det tar mycket kraft att hitta material och skriva artiklar. För Naturskyddsföreningen i Svalöv har Roland Lyhagen stått för det mesta av materialet. Dessutom har han i många år gjort layouten och producerat tryckfärdigt material tillsammans med Martin Lyhagen. Dessförinnan var det Kurt Månsson Söderåsen som sammanställde tidningen.
När föreningsbrevsportot avskaffades ökade kostnaden för varje utskick till 14 kr. Detta blev ” sista spiken i kistan”
Det känns tråkigt men nödvändigt. Vi tackar Söderåsen för ett i stort sett gott samarbete under åren.
Nu kommer vi att ge ut ett enklare medlemsblad

 

Naturskyddsföreningen i Svalöv

 

Vi har bytt namn

Efter mycket diskussioner föreslog styrelsen årsmötet 2014  att SvalövsNaturvårdförening skulle byta namn till  Naturskyddsföreningen i Svalöv. Förslaget godkändes.

Samtidigt passade vi på att förnya stadgarna som numera är uppbyggda efter riksorganisationens mallförslag.
Fördelen med det nya namnet är att det visar kopplingen till riksorganisationen. För övrigt är det ingen skillnad i vår verksamhet.