Välkommen till Naturskyddsföreningen i Svalöv.

Alla naturintresserade, oberoende av ålder och kunskap, är hjärtligt välkomna på våra utfärder och innekvällar. Föreningens aktiviteter hittar ni under fliken Program Vi vill gärna att ni anmäler er till exkursionerna. Ibland kan vädret vara sådant att vi ställer in. Då måste vi kunna nå er. Glöm inte att ta med ”fikakorgen” .

Vi ger ut ett medlemsblad som heter Storspoven efter Svalövs kommunfågel.

Storspoven

Storspoven
det nya medlemsbladet för Naturskyddsföreningen i Svalöv

2020

Det enklare medlemsbladet Storspoven har nu krympt ytterligare och blivit ett programblad.

Historia

2016

beslöt vi  skapa ett nytt, enklare medlemsblad, Storspoven, för föreningen. Det innehöll vårt program, föreningsnytt och en del mindre artiklar och notiser.

Att samarbetet med den gemensamma tidningen Söderåsbladet upphörde 2015, berodde för vår del på att det blev alltför tungt att hitta material och skriva artiklar. När redaktören Roland Lyhagen, som stod för flertalet artiklar för vår förening och hela tidningens layout, hoppade av, samtidigt som portot fördubblades var saken klar. Efter 22 år går vi skilda vägar med var sitt medlemsblad.

Sedan 1993,

alltså i 22 år, har vi tillsammans med Naturskyddsföreningen Söderåsen gett ut en gemensam medlemstidning.
Innehållet har varit mycket varierande, allt från naturessäer, faktaspäckade artiklar om olika områden och företeelser inom upptagningsområdet till debattartiklar om företeelser i samhället. Dessutom har tidningen innehållit föreningarnas program.
Men allt har ett slut.
Det tar mycket kraft att hitta material och skriva artiklar. För Naturskyddsföreningen i Svalöv har Roland Lyhagen stått för det mesta av materialet. Dessutom har han i många år gjort layouten och producerat tryckfärdigt material tillsammans med Martin Lyhagen. Dessförinnan var det Kurt Månsson Söderåsen som sammanställde tidningen.
När föreningsbrevsportot avskaffades ökade kostnaden för varje utskick till 14 kr. Detta blev ” sista spiken i kistan”
Det känns tråkigt men nödvändigt. Vi tackar Söderåsen för ett i stort sett gott samarbete under åren.
Nu kommer vi att ge ut ett enklare medlemsblad

 

Naturskyddsföreningen i Svalöv

 

Vi har bytt namn

Efter mycket diskussioner föreslog styrelsen årsmötet 2014  att SvalövsNaturvårdförening skulle byta namn till  Naturskyddsföreningen i Svalöv. Förslaget godkändes.

Samtidigt passade vi på att förnya stadgarna som numera är uppbyggda efter riksorganisationens mallförslag.
Fördelen med det nya namnet är att det visar kopplingen till riksorganisationen. För övrigt är det ingen skillnad i vår verksamhet.

 

 

Välkommen på allt

Som medlem i Naturskyddsföreningen är du oavsett var du bor och var du är medlem välkommen på alla aktiviteter i föreningen. Med andra ord kan du som bor i Svalöv komma på grannkretsarnas, riksföreningens och länsförbundets aktiviteter också.
Naturligtvis är du välkommen på våra aktiviteter även om du inte är medlem i Naturskyddsföreningen.
Här hittar du de andra skånska kretsarnas hemsidor, här finns riksföreningens kalender och här hittar du Naturskyddsföreningen i Skånes sidor.