Om oss

Verksamhet

• Vi är verksamma i Svalövs kommun där vi för ut kunskap om djur och natur. Vi verkar för biologisk mångfald och vård/skydd av naturmiljöer.

• Vi ger ut ett medlemsblad,”Storspoven” med programmet, föreningsnytt och diverse småartiklar

• Vi planerar och genomför exkursioner och utflykter inom Svalövs kommun, men även till andra platser utanför kommunen

• Vi arrangerar och håller föredrag med externa och interna föredragshållare
med huvudtema natur men även arkeologi och kultur.

• Enskilda medlemmar studerar och bevakar fågellivet i kommunen.

• Föreningens botanister studerar och bevakar växtlokaler i kommunen.

• Vi granskar och uttalar oss i bygglovs- och planärenden i Svalövs Kommun

Medlemsbladet Storspoven ersätter Söderåsbladet som organ för Naturskyddsföreningen i Svalöv

Sedan 1993, alltså i 22 år, har vi tillsammans med Naturskyddsföreningen Söderåsen gett ut en gemensam medlemstidning.
Innehållet har varit mycket varierande, allt från naturessäer, faktaspäckade artiklar om olika områden och företeelser inom upptagningsområdet till debattartiklar om företeelser i samhället. Dessutom har tidningen innehållit föreningarnas program.
Men allt har ett slut.
Det tar mycket kraft att hitta material och skriva artiklar.
När föreningsbrevsportot avskaffades ökade kostnaden för varje utskick till 14 kr. Detta blev ” sista spiken i kistan”

Vi börjar på ny kula med ”Storspoven”, ett betydligt anspråkslösare blad, med vårt program, föreningsnytt och en del småartiklar och notiser.
Styrelsen