Om oss

Verksamhet

• Vi är verksamma i Svalövs kommun där vi för ut kunskap om djur och natur. Vi verkar för biologisk mångfald och vård/skydd av naturmiljöer.

• Vi ger ut ett medlemsblad,”Storspoven” med programmet, föreningsnytt och diverse småartiklar

• Vi planerar och genomför exkursioner och utflykter inom Svalövs kommun, men även till andra platser utanför kommunen

• Vi arrangerar och håller föredrag med externa och interna föredragshållare
med huvudtema natur men även arkeologi och kultur.

• Enskilda medlemmar studerar och bevakar fågellivet i kommunen.

• Föreningens botanister studerar och bevakar växtlokaler i kommunen.

• Vi granskar och uttalar oss i bygglovs- och planärenden i Svalövs Kommun

Medlemsbladet

Vårt medlemsblad  ”Storspoven” är för närvarande bara ett programblad.

specialnummer av Storspoven

som behandlar fåglar i Svalövs kommun 2013-2019, sammanställt av Johan Gustafsson
som också står för fotona
För den intresserade finns exemplar kvar att köpa.