Om oss

Verksamhet

• Vi är verksamma i Svalövs kommun där vi för ut kunskap om djur och natur. Vi verkar för biologisk mångfald och vård/skydd av naturmiljöer.

• Vi ger ut ett medlemsblad,”Storspoven” med programmet, föreningsnytt och diverse småartiklar

• Vi planerar och genomför exkursioner och utflykter inom Svalövs kommun, men även till andra platser utanför kommunen

• Vi arrangerar och håller föredrag med externa och interna föredragshållare
med huvudtema natur men även arkeologi och kultur.

• Enskilda medlemmar studerar och bevakar fågellivet i kommunen.

• Föreningens botanister studerar och bevakar växtlokaler i kommunen.

• Vi granskar och uttalar oss i bygglovs- och planärenden i Svalövs Kommun

Medlemsbladet

Vårt medlemsblad  ”Storspoven” är nerlagt för tillfället. Hösten 2018 hade vi ingen verksamhet alls, men nu i vår har vi kommit i gång igen.
Vi har ett programsamarbete med Föreningen Landskronatraktens natur och har skickat ut ett programblad till våra medlemmar.

Är det någon som har förslag på ämnesområde eller själv vill skriva något så ta bara kontakt.
Ring eller maila till  elisabeth.lyhagen@gmail.com  Tel 0418-663234

Styrelsen