Om oss

Verksamhet

• Vi är verksamma i Svalövs kommun där vi för ut kunskap om djur och natur. Vi verkar för biologisk mångfald och vård/skydd av naturmiljöer.

• Vi ger ut ett medlemsblad,”Storspoven” med programmet, föreningsnytt och diverse småartiklar

• Vi planerar och genomför exkursioner och utflykter inom Svalövs kommun, men även till andra platser utanför kommunen

• Vi arrangerar och håller föredrag med externa och interna föredragshållare
med huvudtema natur men även arkeologi och kultur.

• Enskilda medlemmar studerar och bevakar fågellivet i kommunen.

• Föreningens botanister studerar och bevakar växtlokaler i kommunen.

• Vi granskar och uttalar oss i bygglovs- och planärenden i Svalövs Kommun

Medlemsbladet Storspoven,  organ för Naturskyddsföreningen i Svalöv

Vårt medlemsblad kallar vi ”Storspoven” efter Svalövs kommunfågel. Ett ganska anspråkslöst blad , med vårt program, föreningsnytt och en del artiklar och notiser.
Artiklarnas innehåll varierar. I nummer 1-2018 är det rikskonferansen, vildsvinskador och stor nunneörts utbredning i Svalövs trädgårdar och parker som behandlas.

Är det någon som har förslag på ämnesområde eller själv vill skriva något så ta bara kontakt.
Ring eller maila till  elisabeth.lyhagen@gmail.com  Tel 0418-663234

Styrelsen