Storspoven

Storspoven det nya medlemsbladet för Naturskyddsföreningen i Svalöv 2020 Det enklare medlemsbladet Storspoven har nu krympt ytterligare och blivit ett programblad. Historia 2016 beslöt vi  skapa ett nytt, enklare medlemsblad, Storspoven, för föreningen. Det innehöll vårt program, föreningsnytt och en del mindre artiklar och notiser. Att samarbetet med den gemensamma tidningen Söderåsbladet upphörde 2015, berodde […]

Läs mer